Welcome to the world of Saab ! Register
  • Saab Automobile AB har försenat utbetalningen av löner till sina tjänstemän anställda

    Zeewolde, Nederländerna den 26 juli 2011 - Svenska Automobile NV (Svanen) meddelar att Saab Automobile AB (Saab Automobile) har försenat utbetalningen av löner till sina tjänstemän anställda som en del av de medel som begicks av investerare som inte betalades tid att verkställa löneutbetalningar. Saab Automobile vidtar alla nödvändiga åtgärder för att samla in dessa medel och fortsätter diskussioner med olika parter för att få ytterligare kortfristig finansiering så att betalningar kan göras.

    Svanen kommer att uppdatera på marknaden av nya utvecklingar.

    Källa: Engelska pressmeddelande - Google Översätt
All times are GMT. The time now is 07:34.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.